logotype
logotype
PDF Drukuj Email

Daatox® Pro - wiązanie toksyn,ochrona wątroby,redukcja stresu oksydacyjnego

 

Daatox® Pro  zawiera witaminy, minerały, a także wyciągi ziołowe, które eliminują uszkodzenia organów

wewnętrznych oraz poprawiają ogólny stan zdrowia zwierząt.

Mykotoksyny (gr.”mycos”-grzyb, łac.”toxinum”-toksyna) – toksyczne substancje chemiczne, wytwarzane

przez niektóre gatunki pleśni, rozwijającej się na produktach żywnościowych oraz zbożach. Są wyjątkowo

szkodliwe dla zwierząt, nawet w niskim stężeniu.

Pleśń w paszy zwierzęcej                                                                                                                                                                                                                                                 Mykotoksyny zmniejszają łaknienie, redukują spożycie paszy oraz powodują niestrawność. Konsumpcja  pasz, zawierających

mykotoksyny może wywołać śmierć jednostki lub całego stada, może też być przyczyną uszkodzenia komórek

 w przewodzie trawiennym,  powodującą  ostre zatrucia, biegunki i zaburzenia jelitowe.

Mykotoksyny łatwo przenikają do układu krążenia krwi, niszcząc organy wewnętrzne, m.in. mózg, wątrobę nerki.

Obniżają  odporność organizmu, przyrosty i płodność. Oddziaływają również na skuteczność działania witamin

rozpuszczalnych w tłuszczach - wymogi dietetyczne dla tych witamin są wyższe w przypadku pasz

zanieczyszczonych mykotoksynami

Wiązanie i neutralizowanie mykotoksyn

Daatox® Pro jest mieszanką dobrze wyselekcjonowanych minerałów ilastych zwanych glinokrzemianami,

które absorbują mykotoksyny wybiórczo, poprzez tworzenie stałych  wiązań elektrochemicznych z

mykotoksynami biegunowymi.Daatox®Pro przyłącza do mykotoksyn biegunowych aflatoksynę,  

ochratoksynę, toksynę T2, ZEA, womytoksynę, fumonizynę, DON i citrinin. Tworzenie kompleksu

molekularnego mykotoksyn i ich iłów unieczynnia toksyczne działanie mykotosyn. Przeciwdziała to

 również wchłanianiu mykotoksyn w przewodzie żołądkowo-jelitowym, w efekcie przyczynia się do

 wydalania z organizmu dezaktywowanych mykotoksyn wraz z kałem.

 

 

  

 

Eliminacja enzymatyczna

Daatox® Pro zawiera enzymy, które ukierunkowane są na unieczynnienie nisko-biegunowych mykotoksyn.

Enzymy nieodwołalnie niszczą określone części molekuł mykotoksyn, tworząc nietoksyczne pozostałości, które

 zostają wydalone wraz z kałem. Enzymy pozwalają też na poprawienie ogólnej dostępności składników

żywieniowych poprzez zwiększenie ich strawności, co skutkuje dostarczeniem zwierzętom większej ilości

energii,która wykorzystywana jest walce z negatywnymi sutkami działania mykotoksyn.

Daatox® Pro to wyjątkowy produkt, który prowadzi do redukcji molekuł biegunowych oraz do silnego

 działania wiążącego w surowcach oraz paszach, w rezultacie pozwala na utrzymanie zdrowych zwierząt

na fermie.Daatox® Pro to kompleksowe rozwiązanie problemów związanych z mykotoksynami –

zahamowanie biosyntezy mykotoksyn, poprawa współczynnika wykorzystania paszy, zwiększenie

przyrostów wagi ciała, zmniejszenie śmiertelności młodych zwierząt, lepsza odporność na choroby,

wspomaganie bioneutralizacji mykotoksyn w wątrobie, poprawa wskaźników rozrodu, ograniczenie

zachorowalności, stabilny rozwój mikroflory jelitowej - mniej biegunek i problemów pokarmowych.

 

 

Dawkowanie:

Daatox® Pro może być podawany w postaci mieszanek paszowych

 

Komponenty paszowe Daatox® Pro

Dawkowanie  drób/trzoda :              0,5-1,0 kg / 1000 kg mieszanki paszowej

Bydło:                                                    12-24   g/zwierzę /dzień

 

Składniki :

Fosforan jednowapniowy, fosforan dwuwapniowy, suche ścianki komórek drożdży, witaminy

i minerały, ekstrakty ziołowe, enzymy, substancje wiążące wolne rodniki i mykotoksyny.

Dodatki technlogiczne :

E566-natrolitephonolite/ E558;bentonit-montmorylonit/ E321:butylowany hydroksytoluen

Dodatki odżywcze:

3a700 :witamina E ( all- rac-alfa-tokoferol octanu ) / E8 :selenin sodu/ betaina

Dodatki sensoryczne :

Quilaja Saponaria 10.000 mg/kg

Substancje analityczne :

Surowe białko1 %, surowy popiół 78 %, calcium, 2,8%, sód 0,7%, magnez 4,7%

Przechowywanie :

Daatox® Pro powinien być przechowywany w suchym miejscu, w temperaturze min 5°C max 45°C,

 bez kontaktu z wilgocią. Dostępny w opakowaniach 25 kilogramowych.